Laboratoriumonderzoeken

Diagnostisch onderzoek

  • Bloedonderzoek
  • Urineonderzoek
  • Stoelgangonderzoek
  • Microscopie

Bloedonderzoek

Hoe verloopt een bloedonderzoek in onze kliniek?

Sommige ziekten kunnen enkel in het bloed worden opgespoord. Na een algemeen klinisch onderzoek van uw huisdier vindt de dierenarts het soms nuttig om een bloedonderzoek uit te voeren. Deze bloedname kan bij ons gebeuren tijdens een normale consultatie. Hierbij wordt een klein stukje van de hals of voorpoot geschoren. De meeste honden en katten moeten hiervoor niet verdoofd worden. De dierenarts kan vragen uw huisdier nuchter te houden, aangezien de bloedwaarden na een maaltijd sterk beïnvloed kunnen zijn.

De meeste bloedtesten gebeuren in ons eigen labo, waardoor u na bloedname even kan plaatsnemen in de wachtzaal en de resultaten kan afwachten.

Welke algemene testen kunnen wij in onze kliniek uitvoeren?

  • Pre-anesthetisch bloedonderzoek
  • Hematologie
  • Biochemie (elektrolyten, leverwaarden, nierwaarden, schildklierwaarden...)
  • Suikerbepaling
  • SNAP test: galzuren, pancreaswaarden, aids/leucose test
  • Eiwit: creatinine ratio

Urineonderzoek

Waarom en hoe voeren we een urineonderzoek uit?

Uit een urineonderzoek kan heel wat nuttige info gehaald worden. We denken dan aan het diagnosticeren van onder andere blaasinfecties, urinekristallen, suikerziekte en nierziekten.

In de meeste gevallen dienen de urinetesten uitgevoerd te worden op steriel genomen urine. Dit wil zeggen dat we in onze kliniek, echo begeleid, urine rechtstreeks uit de blaas opnemen met een spuitje. Op deze manier kunnen onze testen niet beïnvloed worden door bacteriën die in normale omstandigheden aanwezig zijn in de lagere urinewegen en dus via het urineren mee in de urine terecht komen.

Stoelgangonderzoek

Wanneer wordt onderzoek van de stoelgang van uw huisdier uitgevoerd?

In onze kliniek wordt geregeld een mestonderzoek gedaan bij huisdieren met last van plattere stoelgang of diarree. Bij pups en kittens is het bijvoorbeeld belangrijk dit snel onder controle te krijgen. In onze kliniek kunnen wij met verzamelde mest van enkele achtereenvolgende dagen uw huisdieren testen op Parvovirose en Giardia. Voor verder algemeen onderzoek van de stoelgang, bijvoorbeeld voor andere parasieten, werken wij samen met een extern labo.

Microscopie

De microscoop gebruiken we voor het stellen van diagnoses bij huidproblemen en oorontstekingen. Soms kunnen we hiermee op een betrouwbare manier tumors vaststellen.

Terug naar Behandelingsmogelijkheden