Echografie

Beeld van het inwendig lichaam

Wat is echografie?

Echografie is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van reflecterende geluidsgolven om een weergave te vormen van interne organen en weefselstructuren. Door deze techniek kan men niet alleen de vorm van de organen beoordelen maar ook de interne structuur, de doorbloeding, de hartfunctie, de beweeglijkheid van darmen,… Radiografie daarentegen maakt gebruik van röntgenstralen. Men kan hiermee alleen de omtrek van organen beoordelen en niet de interne structuur. Enkel in het geval van evaluatie van beenderen, longweefsel en aandoeningen waarbij er gasopstapeling in het maag-darmstelsel optreedt is radiografie te verkiezen. Omwille van hun complementariteit is het soms nodig om gebruik te maken van beide technieken.

Welke organen kan men onderzoeken met een echografie?

Alle buikorganen, het hart, oppervlakkige structuren zoals schildklier, oog, pezen en spieren kunnen echografisch worden bekeken. In onze kliniek wordt er echter geen echografie uitgevoerd van het hart of het oog. Hiervoor sturen wij door naar een cardioloog/oftalmoloog.

Hoe lang duurt een echo? 

De duur van een echo is afhankelijk van het type onderzoek. Zo duurt een drachtecho maximaal 15 minuten en een echo van de buik gemiddeld 30 minuten. Reken daarbij het vooronderzoek en het bespreken van de resultaten dan neemt een volledig echografisch consult tongeveer een uur  in beslag.

Is het nodig om de patiënt te verdoven?

Een echografisch onderzoek kan doorgaans uitgevoerd worden zonder uw dier te verdoven. Indien de patiënt te onrustig is kan het aangewezen zijn om een licht kalmeermiddel toe te dienen. Dit vermindert de stress bij het dier en zorgt ervoor dat het onderzoek sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden. Indien puncties of biopten genomen worden is het vaak wel nodig om de patiënt te verdoven. Dit om te vermijden dat er schade wordt toegebracht aan interne organen.

Terug naar Behandelingsmogelijkheden